Viken

Fastigheterna

  • Banackagatan 17

Fastigheten i Viken ligger på Banackagatan 17 och är en butiksfastighet på 700 kvadratmeter som innehåller livsmedelsbutiken Jollen. Fastigheten är ombyggd under 2010.

 

Områdesbeskrivning 

Söder om Höganäs ligger Viken, med en del i Höganäs kommun och en liten del i Helsingborgs kommun. Viken har en modern och charmig hamn som ligger längs kusten av Öresund. Viken har också en kyrka, livsmedelsbutiker, konditori men också korsvirkeshus bevarade från 1600- och 1700-talet.

 

Kommunikation

Höganäs har bussförbindelse med Helsingborg via Pendeln som går Höganäs-Helsingborg-(Landskrona). Det är Pendeln som gör ett stopp i Viken, i sin resa från Höganäs till Helsingborg. Andra busslinjer som utgår från Höganäs är mot Mölle, Arild, Jonstorp och Ängelholm samt Hjälmshult. Det är förbindelsen mot Mölle som når Nyhmansläge. 

  

Service

Det finns gott om service på Kullabygden. En mängd matvarubutiker, inredningsbutiker, blomsterbutiker och kiosker finns i området. Höganäs Sportcenter erbjuder möjligheter till inomhus- och utomhusaktiviteter. Inomhus finns möjligheter till gym och bad. Utomhus finns fotbollsplaner, golfbana, friidrottsanläggning, lekplatser, motionsslingor, tennisbanor och parkour. 

 

Utbildning

För barn i åldern 1-5 år erbjuds förskoleverksamhet och för barn i åldern 6-12 år skolbarnsomsorg. Det finns ett stort utbud av verksamheter i både kommunal och fristående regi att välja mellan.