Om Rexellent

Rexellent är en fastighetsförvaltare med ett heltäckande tjänsteutbud inom fastighetsförvaltning. Det innebär att ni som fastighetsägare oavsett om ni är privatperson, bolag eller bostadsrättsförening kan erhålla alla tjänster hos oss beträffande er fastighet.

Vi är specialiserade på att leda, utveckla och effektivisera servicefunktioner för bostäder, kontor, butiks- och industrifastigheter.

Rexellent gör ert ägande enkelt genom att ta det totala ansvaret för er fastighet. Vi har IT-baserade lösningar inom bolag- och bostadsrättsadministration, ekonomi, teknisk förvaltning, driftsoptimering, fastighetsutveckling och upphandling.

Hos Rexellent samlar ni alla fastighetens behov under ett tak och i trygga händer hos kompetent och ambitiös personal. Rexellents mål är att er fastighet skall bli lönsammare genom att ni som fastighetsägare tar del av vår effektiva arbetsmetoder och vårt integrerade datasystem. Våra kunder erhåller bra priser genom volymupphandling på varor och tjänster.