Rexellent blir en del av Croisette

Den 1 april är Rexellent Property Management en del av Croisette Real Estate Partner, 

"Den unga uppstickaren som transformerar fastighetsrådgivningsbranchen".

 

Croisette Real Estate Partner grundades 2015 med idén om att utmana och konkurrensutsätta gamla strukturer där aktörer tidigare gjort som de alltid har gjort, oavsett om det funnits bättre alternativ. En vision om att skapa en mer dynamisk miljö där aktörerna på marknaden uppmuntras och utvecklas.

Croisette står aldrig still, vi kommer att fortsätta utvecklas och sticka ut då vi är övertygade om att branschen behöver det.

 

Läs pressmeddelande här

Nytänkande

Croisette grundades för att utmana fastighetsbranschen. Vi drivs av att tänka nytt och utmana gamla strukturer bland annat genom att erbjuda nya digitala lösningar. Med ett adaptivt arbetssätt verkar vi för ständig utveckling med våra kunders bästa i fokus.

Långsiktiga

Croisette eftersträvar värdeskapande och långsiktiga relationer, både internt och externt. Vi präglas av transparens och hållbar rådgivning i varje unik situation. Med miljöfrågan i fokus verkar vi för att vara en grön fastighetsrådgivare som skapar värde över tid.

Hängivna

Vikten av välmående och dedikerade medarbetare ligger till grund för vår familjära sammanhållning och lyckade samarbeten. Med lyhördhet och flexibla arbetssätt antar vi varje enskilt uppdrag med största engagemang, där vår tillgänglighet skapar trygghet för kunden genom hela processen.