Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicyn följer hyreslagen och ska främja en rättvis och väl fungerande uthyrning. Croisette tar emot och registrerar intresseanmälningar via hemsida www.digitalforvaltning.croisette.se.

Intresseanmälan skall förnyas var 6:e månad. Huvudregeln för att få hyra en lägenhet är att har man gjort en intresseanmälan och att grundkraven uppfylls.  

Grundkrav för att hyra lägenhet:

  • För att teckna hyresavtal måste du ha fyllt 18 år.
  • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
  • Du ska ha en rimlig ekonomisk situation för att kunna klara hyran för den sökta lägenheten enligt Croisettes bedömning.
  • Om hushållets inkomst bedöms vara för låg kan detta i vissa fall kompenseras med att någon går i borgen. Borgensmannen får inte ha betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder samt ha en rimlig ekonomisk situation för att hantera borgensåtagandet.
  • Du får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar, oreglerade skulder eller andra för boendet negativa referenser.
  • Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och disposition/planlösning.