Marknadsförvaltning

En fullt uthyrd fastighet med nöjda hyresgäster är både ert och Rexellents mål. Med en effektiv uthyrningsprocess säkerställer vi att vakansgraden hålls nere, och därmed ser till att inga intäkter går förlorade.

Vi arbetar proaktivt med vår uthyrningsprocess som sköts via vår IT-system, för en snabb och effektiv hantering. Vi arbetar med webbaserade marknadsplatser men också med traditionella marknadskanaler såsom tidningsannonser, mm. Rexellent hanterar hela uthyrningsprocessen, från intresseanmälan till färdigt kontrakt.

Att vara nära marknaden handlar om relationer, både relationer till och emellan hyresgäster. Vad händer när en hyresgäst inte betalar hyran eller missköter sina åtaganden? Rexellent finns där som ett stöd och hanterar konfliktsituationer för goda hyresgästrelationer.

All administration kring hyresgästerna hanteras såsom hyresavier, påminnelser, krav- och inkassoärenden, hyresförhandlingar, ordnings- och störningsfrågor och standardförbättringar.

Vi finns tillgängliga hela dygnet genom vår webbaserade boendetjänst. Här erbjuds era hyresgäster en bra service, där man bland annat kan finna sin borttappade avi, information kring sitt boende, planlösning men också göra en serviceanmälan om behov finns.

 • Uthyrning
 • Intresseanmälan
 • Visningar
 • Kreditprövning
 • Kontraktskrivning
 • Hyresavisering
 • Annonser
 • Krav- och störningsfrågor
 • Hyresförhandlingar
 • Hyresreskontra
 • Information/kundkontakt
 • Hyresförhandlingar
 • Överlåtelse
 • Pantsättning